Ulga Internetowa na 2013 rok

 

Zasady odliczania wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet ( tzw. ulgi internetowej ) określone zostały w przepisach art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm. ).

 

Odliczenie z tytułu użytkowania sieci Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

 

Przykład 1.

Podatnik, który z ulgi internetowej skorzystał w zeznaniu podatkowym za 2011 i 2012 rok, nie może skorzystać z tego odliczenia za 2013 rok.

 

Przykład 2.

Podatnik, który z ulgi internetowej po raz pierwszy skorzystał w zeznaniu podatkowym za 2012 rok, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

 

Przykład 3.

Podatnik, który z ulgi internetowej po raz pierwszy skorzysta w zeznaniu podatkowym za 2013 rok, może skorzystać z tego odliczenia również za rok 2014.

 

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet,

niezależnie od miejsca w którym się z niej korzysta jak i formy dostępu, np. w domu ( łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych ) jak i w kawiarence internetowej. Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760,00 zł. Odliczenie stosuje się, pod warunkiem posiadania dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 26 ust. 13a ustawy, wydatki na cele określone w art. 26 ust. 1 ustawy, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm. ) albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.