Strona główna

Organizacja Urzędu

Konta bankowe

Serwis podatkowy

Załatwianie spraw

ABC

podatków

 

Formularze podatkowe

Licytacje

Ogłoszenia

o przetargach

                                     

      Adres: ul. Wspólna 1             Telefon:   63 274 39 60 — Centrala                                       Faks:   63 274 39 75                                    Elektroniczna skrzynka 

                   62-400 Słupca                                 63 274-39-40 — Informacja podatkowa          e mail: us3028@wp.mofnet.gov.pl       podawcza e-PUAP

Przydatne linki

A k t u a l n o ś c i

Pole tekstowe:  
                  

            Urząd Skarbowy w Słupcy

Obsługa techniczna strony

Obsługa merytoryczna strony

Iwona Walerczyk

 

Sławomir Tatur

 

Małgorzata Malinowska

 

Aleksandra Wojciechowska

 

 

Oferty pracy

Licznik odwiedzin

Standardy obsługi klienta 
w wielkopolskiej 
administracji podatkowej

Mapka z dojazdem                                                Z dojazdem

nowa strona

BEZPOŚREDNIA  OBSŁUGA   KLIENTA W URZĘDZIE SKARBOWYM W SŁUPCY

czytaj dalej

                                                                                   Nie daj Się oszukać - sprawdź paragon

 

                                                                   Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania

                                                                   paragonów wydawanych z kas fiskalnych  - to cel akcji

                                                                  „Nie daj Się oszukać - sprawdź paragon               

                                                                   Tegoroczna nowa odsłona prowadzonej od lat przez Ministerstwo

                                                                   Finansów akcji „weź paragon” rusza w lipcu.

czytaj dalej

2015-07-01

 

                                                                                   Nowe strony BIP izb i urzędów skarbowych

                                                                                   Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi                     

                                                                                   uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji

                                                                                   Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych.

                                                                                   416 nowych stron internetowych - 16 izb skarbowych,

                                                                                   380 urzędów skarbowych, 20 wyspecjalizowanych urzędów

                                                                                   skarbowych.

 

 

czytaj dalej

 

 

2015-07-01

Odliczanie podatku VAT od paliw przeznaczonych do samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów „mieszanych”.

 

czytaj dalej

2015-07-01

Zmiany wprowadzane w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r.

czytaj dalej

2015-07-01

Od 1 lipca nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M

2015-07-01

Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT obowiązujące od 1 lipca 2015r.

czytaj dalej

2015-07-01

Sprawdzenie statusu podmiotu VAT

sprawdź

2015-07-01

Zmiana właściwości w interpretacjach podatkowych

Od 1 lipca 2015 r., o tym gdzie wysyłamy wniosek zadecyduje również rodzaj podatku, w zakresie którego składamy wniosek, a nie tylko i wyłącznie jak dotychczas miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby wnioskodawcy.

czytaj dalej

2015-04-01

Wsparcie w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczenie unikania opodatkowania

 

PREZENTACJA

   Szybki  PIT znów w akcji

              Szanowny podatniku !

        Wyślij przez Internet PIT 2014

Szybko, prosto, bezpiecznie, bezkosztowo

        Najszybszy zwrot nadpłaty

                Naprawdę warto !

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy         

                                                                                                    

              e-deklaracje.gov.pl

 

Informacja dotycząca form zwrotu nadpłaty z zeznań za 2014 rok

Bezkosztowo i szybko na rachunek bankowy podatnika zgłoszony do Urzędu Skarbowego na drukach: ZAP-3,

CEIDG-1, NIP-7.

Przekazem pocztowym – obowiązują opłaty pocztowe,

W gotówce – na pisemny wniosek podatnika.

 

UWAGA : Na rachunki bankowe podane w składanych zeznaniach podatkowych nadpłaty nie mogą być realizowane z uwagi na obowiązek zgłaszania ich na odpowiednich formularzach. Takie nadpłaty będą realizowane przekazem pocztowym.

2015-01-13

Informacja dla podatników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

czytaj dalej

2015-01-13

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną - PIT

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/pit

2015-01-05

Zawiadomienie o sposobie opodatkowania dochodów z najmu osiąganych przez małżonków

czytaj dalej

2014-12-03

LIKWIDACJA  ZAŚWIADCZEŃ  VAT-25

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015r. traci moc przepis na podstawie którego urzędy skarbowe wydają zaświadczenia VAT-25 - potwierdzające uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.


Z dniem 1 stycznia 2015r. zaświadczenie VAT-25 nie będzie już wymagane przez ograny dokonujące rejestracji pojazdów.


PODSTAWA PRAWNA : art.1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. poz. 312 )

2014-12-03

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

czytaj dalej

2014-12-03

Nowe wzory zeznań, deklaracji i formularzy ( PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-40, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT/UZ )

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 2014r. poz. 1672 )

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 ( Dz. U.    z 2014r. poz. 1673

· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących        w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1674 )

2014-12-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 listopada 2014r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. U.    z 2014r. poz. 1666 ).

 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000166601.pdf

2014-12-03

Od 1 grudnia 2014r. obowiązują wzory formularzy, o których mowa   w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających ( Dz. U. z 2014r. poz. 1665 )

· zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem - formularz NIP-2,

· zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem – formularz NIP-7,

· zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających -formularz NIP-8,

· zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem - formularz ZAP-3

2014-12-03

Nowe stawki karty podatkowej – Obwieszczenie Ministra Finansów z 17 listopada 2014 r. ( M. P. z 2014 r. poz. 1119 ).

 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2014000111901.pdf

2014-12-03

Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla PŁATNIKÓW 

czytaj dalej

2014-11-28

Nowe formularze podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1634 ).

 

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1634/1

2014-11-28

Zmiany ustawy o podatku CIT, PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy informuje, że ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r., opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2014 r. pod pozycją 1328 ogłoszono zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Link: (Dz. U. z 2014r. Poz. 1328).

2014-11-28

Wyższe ulgi dla dzieci w rozliczeniach za 2014 rok

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1644/1

2014-11-28

Zmiany w zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

czytaj dalej

2014-11-28

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 7 listopada 2014 roku pod poz. 1544 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

 

Link : http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1544/1

2014-11-28

Zawiadomienie o sposobie opodatkowania dochodów z najmu osiąganych przez małżonków.

czytaj dalej

2014-11-07

KOMUNIKAT

Szanowny Kliencie!

W dniach 01 grudnia – 31 grudnia 2014r. w Urzędzie Skarbowym w Słupcy odbywa się badanie satysfakcji klienta zewnętrznego. W związku z powyższym prosimy o wypełnianie „ANKIET” znajdujących się przy wyjściu z urzędu, u pracowników obsługi oraz na stronie internetowej www.usslupca.pl i wrzucanie ich do urny.

Informujemy również, że ankieta jest anonimowa.

pobierz ankietę

2014-11-07

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy przypomina, że na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012r., poz. 361 z późn. zm.) podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w roku następnym.

W związku z powyższym deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej na 2015 rok PIT-6/PIT-6L (wersja 10), należy złożyć do 1 grudnia 2014 roku w Urzędzie Skarbowym w Słupcy, przesłać pocztą na adres tut. Urzędu Skarbowego lub przesłać deklarację pocztą elektroniczną poprzez: e – Deklaracje.

2014-09-10

Limity podatkowe na 2015 rok

czytaj dalej

2014-09-10

Informacja dla podmiotów świadczących usługi będące reklamą napojów alkoholowych

                                                                          czytaj dalej

2014-08-22

Nowe wzory formularzy SD-3 i PCC-3

                                                                          czytaj dalej

2014-08-21

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy zachęca wszystkich do korzystania ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

 

Tutaj znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków.

Portal umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawiera informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory, wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania

Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

2014-07-14

Służba celna ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty

                                                                          czytaj dalej

2014-07-14

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

  b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

2014-07-11

Informacja dla rolników w zakresie podatku od towarów i usług  ( VAT )

czytaj dalej

UWAGA !!!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy informuje, że otrzymuje sygnały od przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu działania tutejszego urzędu  o próbach wyłudzenia różnego rodzaju opłat rejestracyjnych.

W związku z powyższym przypomina, iż wszystkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

2014-06-03

Od 9 kwietnia 2014r. obowiązują wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych :

· zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej

        osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem -NIP-2

· zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem - 

       NIP-7

· zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem - ZAP-3

· informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi

        ewidencyjnemu - NIP-2/A

· informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową -NIP-D

 

Wszystkie zgłoszenia rejestracyjne są dostępne na stronach internetowych :

www.mf.gov.pl w zakładce Administracja Podatkowa -> Działalność -> Rejestracja podatników -> Formularze

lub

www.finanse.mf.gov.pl  w zakładce ABC Podatników -> Rejestracja podatników -> Formularze

 

2014-04-07

Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków  związanych z pojazdami samochodowymi

czytaj broszurę informacyjną

2014-04-07

e-PUAP, zaufany profil

Dostępność nowego narzędzia na Platformie EPUAP jakim ma być portal podatnika wiąże się z koniecznością posiadania przez podatnika  zaufanego profilu  - alternatywnie bezpiecznego podpisu.

czytaj dalej

PREZENTACJA - podstawowe informacje

2014-04-03

Materiały, informacje dotyczące możliwości przekazywania składek do OFE lub ZUS oraz druk OŚWIADCZENIA

 

INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSÓW DOTYCZĄCA POWSZECHNEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO

 

OŚWIADCZENIE

2014-04-01                                                                     

Co zrobić w przypadku braku PIT -11 lub PIT - 8C

   czytaj dalej

2014-01-23

Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych podatników rozliczających się w formie ryczałtu

 

czytaj dalej

2014-01-23

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT

czytaj dalej

2014-01-03

Zeznania i załączniki za 2013 rok

                                                                          czytaj dalej

2014-01-03

Informacja dla podatników rozliczających przychody oraz dochody za 2013 rok

                                                                          czytaj dalej

2014-01-03

Informacja dotycząca przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w rozliczeniu za 2013 rok

czytaj dalej

2014-01-03

Zmiany w VAT od 01.01.2014 r.

czytaj dalej

2014-01-03

Informacja dotycząca form zwrotu nadpłaty z zeznań za 2013 rok

· Bezkosztowo i szybko na rachunek bankowy podatnika zgłoszony do Urzędu Skarbowego na drukach: ZAP-3, CEIDG-1, NIP-7;

· Przekazem pocztowym – obowiązują opłaty pocztowe;

· W gotówce – na pisemny wniosek podatnika.

 

UWAGA : Na rachunki bankowe podane w składanych zeznaniach podatkowych nadpłaty nie mogą być realizowane z uwagi na obowiązek zgłaszania ich na odpowiednich formularzach.

Takie nadpłaty będą realizowane przekazem pocztowym.

2014-01-03

Ulga Internetowa na 2013 rok

 czytaj dalej

2014-01-03

Ulga z tytułu wychowania dzieci za 2013 rok

                                                                          czytaj dalej

2013-12-30

Zaliczki na podatek dochodowy za grudzień oraz IV kwartał 2013 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy przypomina, że zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc grudzień 2013r. lub IV kwartał 2013r. jest płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2014r.

czytaj dalej

2013-12-30

Do 10 stycznia 2014r. - PIT-12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy przypomina, że podatnicy, którzy chcą, aby zeznanie podatkowe złożył za nich pracodawca ( płatnik ) winni złożyć płatnikowi przed dniem 10 stycznia 2014 roku oświadczenia na druku PIT-12.
Po złożeniu PIT-12 płatnik złoży za podatnika deklaracje roczną na druku PIT-40. Podatnik nie otrzyma więc do końca lutego informacji PIT-11. Otrzyma natomiast od płatnika do końca lutego 2014 r deklarację roczną PIT-40.
W rozliczeniu rocznym dokonanym przez płatnika, podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulg.

2013-12-30

Odwrotne obciążenie w VAT w obrocie towarami wrażliwymi

Z dniem 1 października 2013 roku rozszerzono katalog towarów ( załącznik 11 ), wobec których ma zastosowanie tzw. zasada odwrotnego obciążenia VAT.

czytaj dalej

2013-11-29

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Wydatki poniesione po tym terminie nie uprawniają już do zwrotu na dotychczasowych zasadach.

 

Podstawa prawna: art. 32, 38 i 39 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304) 

2013-11-22

Ministerstwo Finansów  ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

czytaj dalej

Uwaga na fałszywe e-maile z logiem Administracji Podatkowej

czytaj dalej

2013-10-09

Nowe limity podatkowe na 2014 rok

czytaj dalej

2013-10-01

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy uprzejmie informuje, iż numer wyodrębnionego rachunku bankowego , na który można dokonywać wpłat  kaucji gwarancyjnej  w formie depozytu pieniężnego (stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku – zgodnie z art. 105b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ) jest następujący:

 

65 1010 1469 0003 4513 9120 1000

2013-10-01

Zmiany w ustawie o podatku VAT od 1 października 2013r. w zakresie zwolnień z podatku oraz wprowadzenia nowych mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom podatkowym, związanym z obrotem towarami wrażliwymi

czytaj dalej

2013-10-01

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie jednoznacznej identyfikacji na paragonach fiskalnych

czytaj dalej

2013-08-05

Formularze VAT-UE - nowe wzory

                                                                          czytaj dalej

2013-08-05

Elektroniczne  ZAP-3  i  NIP-7

                                                                          czytaj dalej

2013-06-26

Punkt informacyjny w zakresie kas fiskalnych

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupcy informuje, iż w siedzibie tut. Urzędu został uruchomiony PUNKT INFORMACYJNY W ZAKRESIE KAS FISKALNYCH. Punkt informacyjny mieści się w pokoju nr 110, nr tel. 063 274 39 60 w. 228.

2013-06-17

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące umieszczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację.

czytaj dalej

2013-05-08

Nowa wersja deklaracji VAT-7

Informujemy, że od miesiąca kwietnia 2013 roku obowiązuje nowy wariant deklaracji VAT-7 – ( 14 ). 

czytaj dalej

2013-03-15

Komunikat w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej VAT-REF do Luksemburga

czytaj dalej

2013-02-22

Z   NASZYCH   PODATKÓW   DLA   NAS  -  zobacz jak wydawane są Twoje podatki

czytaj dalej

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

w latach 2013-2014

czytaj dalej

Zmiany w zakresie fakturowania

czytaj dalej

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r.

czytaj dalej

2012-10-05

Możliwość przesyłania nowych elektronicznych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

czytaj dalej

2012-07-02

Zmiana w zakresie uzyskiwania informacji dotyczących potwierdzania numerów VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

czytaj dalej

Od  1 stycznia 2012 r. - PESEL - identyfikatorem podatkowym

czytaj dalej

Zasady posługiwania się numerami identyfikacji podatkowej NIP oraz PESEL

czytaj dalej

Materiał informacyjny opisujący najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 dla wniosków VAT-REF.

    Prezentacja

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Możliwości składania oświadczeń o dochodach zamiast zaświadczeń wydawanych przez urząd skarbowy dla potrzeb uzyskania świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń alimentacyjnych.

czytaj dalej